Info telefon +420 603 347 147

Nastavení emailu

Informace o nastavení pošty pro Vaše emailové klienty, přístup na webmail, Outlook screenshoty

Nastavení emailu

Obecné nastavení pro všechny emailové klienty. Pro přesné nastavení a parametry si ověřte svoji doménu online v technické podpoře.

Server příchozí pošty (POP3) mail.vaše-doména.cz port 110
Server odchozí pošty (SMTP) mail.vaše-doména.cz
Vyžaduje ověření, stejné jako POP3
port 25
Server pro poštu (IMAP) mail.vaše-doména.cz port 143

Nastavení klienta Microsoft Outlook 2013

Přidat účet

 • Spusťte MS Outlook 2013
 • Menu v levém horním rohu: Soubor / Informace / Přidat účet

Přidat účet

Automatické nastavení účtu
Nastavte účet ručně nebo se připojte k jiným typům serverů.

Ruční nastavení

 • Zvolte Ruční nastavení nebo další typy serverů
 • V dalším kroku zvolte POP nebo IMAP

Přidat účet

Nastavení účtu POP3 a IMAP
Zadejte nastavení poštovního serveru pro svůj účet.

Informace o uživateli

 • Jméno: Vaše jméno např. Jan Novák
 • E-mail: jméno@vaše-doména.cz

Informace o serveru

 • Typ účtu: POP3
 • Server příchozí pošty: mail.vaše-doména.cz
 • Server pro odchozí poštu (SMTP): mail.vaše-doména.cz

Přihlašovací informace

 • Uživatelské jméno: jméno@vaše-doména.cz
 • Heslo: vaše heslo

Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA) Nezatrhávat!

Zvolte vpravo dole Další nastavení

Nastavení e-mailu sítě Internet

Záložka Server pro odchozí poštu

 • Zatrhněte Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje oveření
 • Zvolte Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty

Přejděte na záložku Upřesnit.

Nastavení e-mailu sítě Internet

Záložka Upřesnit

Čísla portů serveru

 • Server příchozí pošty (POP3): 110
 • Tento server požaduje šifrované připojení (SSL) Nezatrhávat!
 • Server pro odchozí poštu (SMTP): 25
 • Použít tento typ šifrovaného připojení: Žádné pro nezabezpečenou komunikaci

Doručování

Po stažení pošty do Outlooku ideálně smažte zprávy na serveru, tzn. Neztrhávat volbu Zachovat na serveru kopie zpráv. Pokud z nějakého důvodu potřebujete uchovávat dočasně zprávy na serveru (což nedoporučujeme z důvodů vytěžování mailerveru), nastavte si si volbu Odebrat ze serveru po 14 dnech. Zprávy se po stažení do Outlooku budou na serveru uchovávat ještě 14 dní např. pro přístup z webmailu.

Emailovou schránku pravidelně promazávejte. Vyhnete se pozdějším nepříjemnostem se zaplněním schránky a zastavením doručování nové pošty.

 • Zvolte OK
 • V dalším kroku zvolte Další
 • Nastavení dokončíte tlačítkem Dokončit